Den mnohojazyčnosti 2020 on-line 

Spotlight
26-09-2020

Den mnohojazyčnosti 2020 on-line

Brusel
Lucemburk

Nahlédněte do zákulisí a zjistěte, jak Evropský parlament pracuje ve 24 jazycích.

16
99
let
6

Den mnohojazyčnosti 2020 on-line

Brusel
Lucemburk
16
99
let
6

Mnohojazyčnost zajišťuje, že všichni občané EU mohou sledovat práci svých demokratických zástupců v kterémkoli ze 24 úředních jazyků Evropské unie. Jazyková a kulturní rozmanitost je jednou z předností EU, která je přímo zakotvena v evropských Smlouvách jako jedna ze základních hodnot Unie. Den mnohojazyčnosti Vám umožní vidět tuto rozmanitost v praxi.

Sledujte událost on-line a zúčastněte se virtuálních workshopů, kde se budete moci setkat s tlumočníky a překladateli, zjistit, jestli je práce v oblasti jazyků pro vás, a dozvědět se, jak jazyky utvářejí Evropskou unii.

Sledujte Den mnohojazyčnosti 2020 on-line

Sledujte živý přenos z jednacího sálu, který je srdcem Evropského parlamentu a místem konání Dne mnohojazyčnosti. Různé semináře se budou věnovat práci a životu tlumočníků a překladatelů. Tlumočení všech seminářů bude zajištěno do angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, polštiny a španělštiny.

  Harmonogram
10:00 – 10:30 Kde Evropa zasedá ve 24 jazycích
Získejte více informací o jednacím sále, kde ve 24 jazycích probíhá hlasování a konají se nejdůležitější rozpravy.
10:30 – 11:15 Jeden den v životě překladatele a tlumočníka
Vyzkoušejte si, co obnáší práce profesionálů, díky kterým je možné pracovat ve 24 jazycích. Jak se připravují na důležité rozpravy?
11:15 – 12:00 Jak se stát překladatelem nebo tlumočníkem?
Zjistěte, jakou odbornou přípravu a kvalifikaci je nutné mít k tomu, abyste se stali překladateli nebo tlumočníky, a která cesta by pro vás mohla být tou pravou.
13:00 – 13:45 Stáže pro překladatele
Zjistěte, co obnáší stáž pro překladatele v Evropském parlamentu, koho hledáme a jak se přihlásit, a poslechněte si zkušenosti bývalých stážistů.
14:00 – 14:45 Evropský parlament jako mnohojazyčné pracoviště
Diskuse naživo se zaměstnanci Evropského parlamentu o tom, jaký význam mají jazyky při jejich každodenní práci.
14:45 – 15:30 Neustále se vyvíjející profese 
Podívejte se, jak technologie mění role překladatelů a tlumočníků a způsoby jejich práce, od nových nástrojů až po nové úkoly.
15:30 – 15:45 Jazyková rozmanitost v dějinách – Záběry z Domu evropských dějin
Objevte předměty a příběhy v naší stálé expozici – seznámíte se s historií jazyků v Evropě a zjistíte, jak jazyky utvářely podobu našeho kontinentu.
15:45 – 16:30 Mnohojazyčnost – co to je?
Ve 24 jazycích se nepracuje jen náhodou. Proč ale Evropský parlament vlastně pracuje ve 24 jazycích? Zúčastněte se panelové diskuse o tom, proč je mnohojazyčnost tak důležitá a co je zapotřebí, aby se stala každodenní skutečností.

Hostující řečníci: Nicola Beer – místopředsedkyně Evropského parlamentu, Sven Gatz – ministr regionu Brusel pro mnohojazyčnost, Agnieszka Walter-Drop – generální ředitelka pro logistiku a tlumočení konferencí, Valter Mavrič – generální ředitel pro překlady a Jaume Duch Guillot – generální ředitel pro komunikaci.
 

On-line workshopy

Ponořte se hlouběji do překladu a tlumočení a položte své otázky překladatelům a tlumočníkům při interaktivních workshopech. On-line workshopy se zaměří na různé aspekty práce jazykových profesionálů v Evropském parlamentu; nahlédnete v nich například do tlumočnických kabin nebo se dozvíte, jaké to je být stážistou Evropského parlamentu. 

Do workshopů je nutné se přihlásit předem, protože se jich mohou účastnit pouze malé skupiny, a to v pořadí, v jakém se přihlásí. Jakmile se přihlásíte, obdržíte e-mailem potvrzení s konkrétními informacemi o tom, jak se zúčastnit. Všechny workshopy budou trvat 30 až 120 minut a budou probíhat v různých jazycích.

Den mnohojazyčnosti v Bruselu

Bruselský region také slaví mnohojazyčnost 26. září v bruselském parlamentu. Mimo jiné tam bude zahájena činnost bruselské rady pro mnohojazyčnost a budou probíhat diskuse.

Odkazy

Jeden den v životě překladatele a tlumočníka
Jak se stát překladatelem nebo tlumočníkem?
Neustále se vyvíjející profese
Mnohojazyčnost – co to je?
Stáže pro překladatele

Praktické informace