Jednací sál Evropského parlamentu 

Jednací sál Evropského parlamentu

Brusel
Jednací sál

Rozhodnete-li se pro návštěvu jednacího sálu, zažijete autentickou atmosféru největšího mezinárodního parlamentu na světě a zároveň se dozvíte vše potřebné o jeho úloze a pravomocích.

30-90'
10-100
24

Jednací sál Evropského parlamentu

Brusel
Jednací sál

Jednací sál je pulzujícím srdcem evropské demokracie. Poslanci Evropského parlamentu se v něm scházejí během plenárních zasedání, aby vedli rozpravy o důležitých tématech. Jednací sál je také kulisou historicky významných hlasování, které mění náš každodenní život. 

Návštěva se může uskutečnit v jakémkoli z 24 úředních jazyků EU. Návštěvy jsou bezplatné. Skupinové i individuální návštěvy je třeba předem rezervovat. Přistup do jednacího sálu je zcela bezbariérový.

 

V současné době nabízíme:

 • individuální návštěvy
 • online interaktivní diskuse s přednášejícími Evropského parlamentu
 • online Evropské semináře pro mládež

Individuální návštěvy

Jednotlivci si mohou prohlédnout jednací sál za pomoci multimediálního průvodce, zúčastnit se individualizované prezentace o činnosti EP nebo sledovat průběh plenárního zasedání. Návštěvy jsou organizovány pro jednotlivce, rodiny a menší skupiny do 9 osob. Děti mladší 14 let musí být doprovázeny dospělou osobou. 

Během návštěvy jednacího sálu budete mít rovněž možnost navštívit ‘Uměleckou výstavu - Jednotni v rozmanitosti’, která je součástí umělecké sbírky Evropského parlamentu obsahující díla ze všech členských států.  Více informací o umělecké sbírce naleznete v následujícím odkazu..

 

Multimediální průvodce 

Prohlédněte si jednací sál vlastním tempem s multimediálním průvodcem a poznejte jak Evropský parlament funguje. Prohlídky s multimediálním průvodcem jsou dostupné ve všech 24 úředních jazycích EU a trvají přibližně 60 minut. Prohlídky s multimediálním průvodcem nejsou možné v průběhu plenárních zasedání.

Multimediálního průvodce si můžete stáhnout ještě před samotnou návštěvou. Aplikace „Návštěva EP“ je dostupná na Apple Store a na Google Play.

 

Diskuse v jednacím sále

Položte dotaz jednomu z našich přednášejících během diskuse o činnosti a úloze Evropského parlamentu. Prezentace probíhají v pondělí. Výklad trvá až 60 minut a může se konat v angličtině nebo francouzštině, případně i v dalších jazycích v závislosti na jejich dostupnosti. 

 

Sledujte plenární zasedání (návštěvy během plenárních zasedání jsou momentálně pozastaveny vhledem k pandemii Covid-19)

Během plenárního zasedání je pro individuální návštěvníky k dispozici omezený počet míst, ze kterých mohou po dobu jedné hodiny sledovat jeho průběh. Vstup je omezen aktuálním počtem volných míst. Níže naleznete návštěvní časy pro termíny plenárních zasedání v Bruselu.

Návštěvní doba

Prohlídky se nekonají o víkendech, v zavírací dny a o státních svátcích. 
V roce 2020 jsou státní svátky v tyto termíny: 02/11 a od 24/12 do 03/01/2021.

Multimediální průvodce¹ pondělí až čtvrtek pátek
9:00 – 17:00 9:00 – 13:00
Multimediální průvodce¹
 
pondělí až čtvrtek
9:00 – 17:00
pátek
9:00 – 13:00
Diskuse v jednacím sále pondělí
11:00 a 15:00
Diskuse v jednacím sále
 
pondělí
11:00 a 15:00
 
 
Plenární zasedání² středa čtvrtek
15:00 – 17:30 9:00 − 12:00
Plenární zasedání²
 
středa
15:00 – 17:30
čtvrtek
9:00 − 12:00
 1. Poslední vstup pro návštěvníky s multimediálním průvodcem je v 16.00 od pondělí do čtvrtka a ve 12.00 v pátek.
 2. Plenární zasedání konající se v Bruselu jsou v kalendáři Evropského parlamentu označeny červeně jako dvoudenní bloky.
  • V roce  2020: návštěvy jsou během plenárních zasedání pozastaveny
  • V roce  2021: 24 − 25. březen, 23 − 24. červen, 10 − 11. listopad.

Skupiny

Skupinové návštěvy přímo na místě jsou pozastaveny, nicméně nabízíme náhradní online aktivity. 

 

Online interaktivní EP diskuse

Poznejte více roli a pravomoci Evropského parlamentu prostřednictvím interaktivní a personalizované online přednášky ve 24 úředních jazycích EU. Své dotazy můžete položit přímo přednášejícímu pracovníkovi a rovněž si můžete pozvat poslance/poslankyni Evropského parlamentu.

Vedoucí skupiny může přednášku rezervovat v online formuláři žádosti. V kolonce „Naše očekávání od návštěvy“ napište prosím “Online Talk”.

 

Online Evropské semináře pro mládež

Zúčastněte se Evropského semináře pro mládež online. 

Tyto webináře nabízejí skupinám mladých lidí z evropských zemí zajímavou zkušenost seznamovat se s důležitými tématy a diskutovat o nich. Tímto podporují aktivní občanství a otevřenost evropským kulturám a současně podporují účast mládeže na demokratickém procesu.

Program se skládá z úvodu do tématu úlohy a pravomocí Evropského parlamentu, workshopů v oddělených místnostech, v nichž účastníci pracují v podskupinách na identifikaci závažných témat a navrhují jejich konkrétní řešení. Následuje diskuse s poslancem/poslankyní Evropského parlamentu, který/á bude reagovat na myšlenky, které byly vygenerovány během workshopů.

Program je určen skupinám s účastníky ve věku 16-18 let nebo 18-26 let. Účastníci jsou během webináře promícháni dohromady do několika podskupin, které pracují v oddělených místnostech na různých aspektech daného tématu. 

Celý webinář trvá přibližně 2 hodiny a je organizován v angličtině, francouzštině či němčině, popřípadě v dalších jazycích, v závislosti na požadavku a dostupnosti.

 

Fyzické návštěvy (momentálně pozastaveny vzhledem k pandemii Covid-19)

Návštěvu jednacího sálu lze uspořádat pro skupiny 10 až 100 osob a je třeba ji rezervovat 2–3 měsíce předem. Návštěvu lze uskutečnit pouze tehdy, je-li k dispozici dostatek volných místností a přednášejících.

Skupinové návštěvy trvají 1–2 hodiny a jejich součástí je individualizovaný výklad příslušného pracovníka o úloze a pravomocích Evropského parlamentu, následuje prostor pro zodpovězení dotazů a poté návštěva galerie jednacího sálu. Mohou se konat ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie, od pondělí do pátku. V závislosti na pracovním kalendáři Evropského parlamentu mohou skupiny z této galerie sledovat po dobu jedné hodiny plenární zasedání.

Prohlídky se nekonají o víkendech, v zavírací dny a o státních svátcích.

Vedoucí skupin mohou skupinovou návštěvu rezervovat vyplněním internetového formuláře.
 

 

Kombinované prohlídky více objektů

Při vyplňování rezervačního formuláře nezapomeňte uvést, zda máte zájem spojit svou prohlídku jednacího sálu s návštěvou Parlamentaria nebo Domu evropských dějin. Včasné upozornění přispěje k hladkému průběhu prohlídky

Opatření související s Covid-19

 • Rezervujte si prosím vaši návštěvu online. Pokud nemáte rezervaci, budete vpuštěni pouze pokud bude uvnitř dostatek místa.
 • Přineste si prosím svoji roušku.
 • U vstupu vám bude změřena teplota a pokud bude vyšší než 37.7°C, nebudete moci být vpuštěni.
 • Všichni jednotliví návštěvníci v průběhu návštěvy postupují po vyznačené trase.
 • Návštěvníci musí udržovat odstup alespoň 1,5 m.

Bezpečnost

Pro vstup do budov Evropského parlamentu potřebujete platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Všichni návštěvníci a jejich zavazadla procházejí před vstupem bezpečnostní kontrolou podobnou kontrolám na letišti. Jsou zakázány střelné zbraně, výbušniny, hořlavé látky, pepřové spreje, ostré předměty a další předměty, které by mohly být považovány za zbraně. V souladu s belgickými vnitrostátními právními předpisy mohou být některé zakázané předměty předány policii.

Fotografování a filmování je v prostorách určených pro návštěvníky povoleno, ale je zakázáno v bezpečnostní zóně a během plenárního zasedání i na galerii v jednacím sále.
 

Návštěvníci se zdravotním omezením

Zařízení pro návštěvy jednacího sálu jsou plně přístupné návštěvníkům se sníženou pohyblivostí, včetně vozíčkářů. Naši pracovníci vám budou za tímto účelem k dispozici.

Během návštěvy budou naši pracovníci rádi spolupracovat s tlumočníky ve znakovém jazyce. Je nicméně na vedoucím skupiny aby takovou službu obstaral.

Informujte nás předem, jestliže budete vy nebo někdo z vaší skupiny potřebovat zvláštní pomoc.

Zařízení (uzavřena z důvodů pandemie Covid-19)

Skupiny mohou po předchozí rezervaci využít jídelnu v budově Paul-Henri Spaak.

Jednací sál

budova Paul-Henri Spaak
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brusel
Belgie

Jak se k nám dostanete?

K Evropskému parlamentu jezdí vlaky na nádraží Bruxelles-Luxembourg.

Možnosti pro nevidomé
Kavárna
Možnosti pro neslyšící
Restaurace
Úschovna zavazadel
Bezbariérový přístup
Wi-fi

Praktické informace

Pokračujte v návštěvě

  

Dům evropských dějin

Brusel
Dům evropských dějin
90'
10
24

Parlamentarium

Brusel
Parlamentarium
60'
6
24

Hra na poslance

Brusel
Parlamentarium
14
18
let
150'
16-32
24

Stanice Evropa

Brusel
Stanice Evropa
15'
1
24