Áras Stair na hEorpa 

Áras Stair na hEorpa

An Bhruiséil
Áras Stair na hEorpa

Idir mhiotais agus fhionnachtain, anord agus chomhtháthú an 20ú haois, tugann Áras Stair na hEorpa cuairteoirí ar thuras trí stair na hEorpa agus cuireann sé dúshlán fúthu a machnamh a dhéanamh ar an todhchaí.

90'
10
24

Áras Stair na hEorpa

An Bhruiséil
Áras Stair na hEorpa

Uaireanta Oscailte

Dé Luain Máirt – Aoine Satharn - Domhnach
13:00 - 18.00 09:00 - 18.00 10:00 - 18:00
Dé Luain
13:00 - 18.00
Máirt – Aoine
09:00 - 18.00
Satharn - Domhnach
10:00 - 18:00

Bíonn an músaem dúnta: an 1 Eanáir /1 Bealtaine / 1 Samhain / 24, 25, 31 Nollaig.

Faigh amach faoi na gnéithe éagsúla

Buantaispeántas
Sa bhuantaispeántas, tugtar na cuairteoirí trí stair na hEorpa, ó bhunús na hEorpa agus an chaoi ar athraigh sí le himeacht aimsire go dtí briseadh amach an chogaidh agus an tóir ar shaol níos fearr.

Oideachas agus foghlaim
Trí cheardlanna agus acmhainní foghlama, is féidir le daltaí luí isteach ar stair na hEorpa agus an oidhreacht ón stair sin atá le sonrú i saol an lae inniu. 

Teaghlaigh
Gníomhaíochtaí agus imeachtaí praiticiúla chun rannpháirtíocht a spreagadh i measc cuairteoirí, is cuma cén aois iad, agus deis a thabhairt do theaghlaigh cur amach a fháil ar stair na hEorpa in éineacht.

Áras a bhfuil stair aige

Is in Parc Léopold, i gcroílár an cheantair Eorpaigh, gar do Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséil, atá Áras Stair na hEorpa suite. Tá an pháirc 25 acra suite san áit a mbíodh Gairdín Ríoga na nAinmhithe agus osclaíodh í don phobal in 1880. Tá loch álainn ann le lear mór fiadhúlra, mar aon le limistéar picnicí agus suíochán faoin aer. Rinneadh athchóiriú cúramach ar an bhfoirgneamh féin, de réir a bhunúis sna 1930idí, nuair a bhí clinic fiaclóireachta do pháistí faoi mhíbhuntáiste ann. Ná lig tharat na pictiúir ar stíl art deco, a athchóiríodh go cúramach, agus atá bunaithe ar scéalta leis an údar Francach, Jean de La Fontaine.

Covid-19 measures

Léigh na bearta seo a leanas, le do thoil, ionas go mbeidh cuairt shábháilte agat (An leagan is deireanaí: 12/06/20):

  • Cuir do chuairt in áirithe ar líne, le do thoil. Mura bhfuil áirithint agat, ní ligfear isteach tú ach amháin má tá dóthain spáis laistigh.
  • Is féidir le 10 duine ar a mhéad cuairt a thabhairt le chéile.
  • Tabhair do mhasc aghaidhe féin leat.
  • Seans go ndéanfar seiceáil teochta ort ag an mbealach isteach agus ní bheidh cead agat dul isteach má tá do theocht os cionn 37.7 °C.
  • Leanann cuairteanna bealach seasta agus d’fhéadfadh sé go ndúnfaí codanna áirithe den taispeántas.
  • Ní mór duit 1.5 m a choinneáil ó chuairteoirí eile.
  • Tá gnáthuaireanta oscailte i bhfeidhm.

Slándáil

Is gá doiciméad aitheantais bailí (cárta aitheantais nó pas) a bheith agat chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa.

Déanfar seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála roimh dhul isteach. Tá cosc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a d’fhéadfaí iad a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Beilge, d’fhéadfaí nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt ar láimh do na póilíní.

Inrochtaineacht

Le linn na gcuairteanna, tá ár bhfoireann breá sásta oibriú le hateangairí comharthaíochta. Is faoi cheannairí na ngrúpaí seirbhísí na n-ateangairí sin a eagrú.

Saoráidí

In Áras Stair na hEorpa, tá fáil ar tharraiceáin, áiseanna friothála ar leanaí, seomra feistis, siopa agus caifé (líon na suíochán:60) le réimse leathan deochanna agus sneaiceanna blasta.

Áras Stair na hEorpa

Rue Belliard / Belliardstraat 135
1000 An Bhruiséil
An Bheilg

Conas an áit a bhaint amach

Anois is féidir le cuairteoirí ar Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséil a ngluaisteán a fhágáil sa charrchlós, tríd an iarraidh ar an áirithint a sheoladh isteach ar a laghad aon latha obrach roimh chuairt.

Réitigh do dhaoine dalla
Caifé
Réitigh do dhaoine bodhra
Bialann
Stóras bagáiste
Míchumas luaile
Wi-fi

Eolas praiticiúil

Lean le do chuairt

  

Activity worksheets

An Bhruiséil
Áras Stair na hEorpa
12
18
bliana
90'
10-60
EN, FR, NL, DE

Bealach Fionnachtana

An Bhruiséil
Áras Stair na hEorpa
6
10
bliana
10-30
EN, FR, NL, DE