Cuairteanna ar Sheomra Tionóil Strasbourg – Suíonna Iomlánacha 

Cuairteanna ar Sheomra Tionóil Strasbourg – Suíonna Iomlánacha

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa

Taithigh an Seomra Tionóil agus Parlamentarium Simone Veil ag Parlaimint na hEorpa in Strasbourg i 24 theanga oifigiúla uile an Aontais Eorpaigh.

60' - 150'
10-100
24

Cuairteanna ar Sheomra Tionóil Strasbourg – Suíonna Iomlánacha

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa

Tá spás sa Seomra Tionóil do gach Feisire de Pharlaimint na hEorpa. Le linn na seisiún iomlánach, is ansin a tharlaíonn na díospóireachtaí agus na vótaí is tábhachtaí. Soláthraíonn sé freisin an suíomh le haghaidh suíonna foirmiúla aíonna oifigiúla, amhail cinn stáit, buaiteoirí dhuais Sakharov agus mórphearsanra poiblí eile.

Tá cuairteanna saor in aisce. Ní mór áirithint a dhéanamh roimh ré do ghrúpaí, ach ní gá áirithint a dhéanamh do dhaoine aonair.

Is gá doiciméad aitheantais bailí (cárta aitheantais nó pas) a bheith agat chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa.

Cuairteoirí aonair

Le linn seisiún iomlánach, is féidir an suí iomlánach a leanúint in áiléar na gcuairteoirí agus cuairt a thabhairt ar Pharlamentarium Simone Veil. Meastar grúpaí is lú ná 10 nduine de bheith ina gcuairteoirí aonair agus ní gá réamháirithint a dhéanamh le haghaidh cuairteoirí aonair.

Bíonn cuairteanna aonair ar fáil in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh. Bíonn teorainn ar an méid áiteanna a bhíonn ar fáil do chuairteoirí aonair chun an seisiún a leanúint ar feadh uair an chloig. Mar sin, tá cead isteach bunaithe ar an bprionsabal ‘tús freastail ar an gceann is túisce’.

Uaireanta Oscailte

Dé Luain Dé Máirt, Dé hAoine Déardaoin
17.00 – 18:00 9:00−12:00 agus 15:00 − 18:00 09:00 - 12.00
Dé Luain
17.00 – 18:00
Dé Máirt, Dé hAoine
9:00−12:00 agus 15:00 − 18:00
Déardaoin
09:00 - 12.00

Grúpaí

Is féidir cuairteanna ar an Seomra Tionóil in Strasbourg a eagrú do ghrúpaí idir 10 nduine agus 100 duine agus ba cheart iad a chur in áirithe 2-3 mhí roimh ré.

Faigheann grúpaí seisiún faisnéise pearsantaithe ó bhall foirne Pharlaimint na hEorpa i gceann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh, lena gcumhdaítear ról agus cumhachtaí Pharlaimint na hEorpa, seisiún ceisteanna agus freagraí agus cuairt uair an chloig ar áiléar cuairteoirí an tSeomra Tionóil chun na díospóireachtaí iomlánacha a leanúint.

Tá fáilte roimh ghrúpaí cuairt a thabhairt ar Pharlamentarium Simone Veil sula dtabharfaidh siad cuairt ar an Seomra Tionóil nó tar éis na cuairte sin gan áirithint a dhéanamh roimh ré.

Uaireanta Oscailte

Dé Luain Dé Máirt, Dé Céadaoin Déardaoin
14:30 − 18:00 8.30 – 18.00 8.30 - 12.30
Dé Luain
14:30 − 18:00
Dé Máirt, Dé Céadaoin
8.30 – 18.00
Déardaoin
8.30 - 12.30

Déan féilire Pharlaimint na hEorpa a sheiceáil chun a fheiceáil cathain a tharlaíonn seisiúin Strasbourg.

 

Féilire 2020

Slándáil

Is gá doiciméad aitheantais bailí (cárta aitheantais nó pas) a bheith agat chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa.

Déanfar seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála roimh dhul isteach. Tá cosc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a d’fhéadfaí a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Beilge, d’fhéadfaí nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt ar láimh do na póilíní.

Ceadaítear grianghrafadóireacht agus scannánú i limistéar na gcuairteoirí ach bíonn cosc orthu sa limistéar slándála agus i ngailearaí an tSeomra Tionóil i rith seisiún iomlánach.

Inrochtaineacht

Tá Parlaimint na hEorpa tiomanta d'fheabhsú seasta na rochtana do dhaoine atá faoi mhíchumas. Má bhíonn gá agat nó ag duine éigin i do ghrúpa le cúnamh speisialta, tabhair fógra dúinn roimh ré.

Cuairteoirí aonair

Grúpaí

Saoráidí

I limistéar na gcuairteoirí tá caifé le deochanna fuara agus sneaiceanna blasta agus siopa bronntanas nach mbíonn oscailte ach amháin le linn seachtainí seisiún iomlánach. Cuirtear ceaintín na gcuairteoirí ar fáil do ghrúpaí le háirithint.

Ní bhíonn seomra na gcótaí, atá suite ag slí isteach na gcuairteoirí i ndiaidh an lárionaid slándála, ar fáil ach amháin le linn seisiúin iomlánacha.

Pharlaimint na hEorpa

Togalach Louise Weiss
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Conas an áit a bhaint amach

Breathnaigh ar láithreán gréasáin SNCF (iarnróid na Fraince)

Réitigh do dhaoine dalla
Caifé
Réitigh do dhaoine bodhra
Bialann
Míchumas luaile
Wi-fi

Eolas praiticiúil

Lean le do chuairt

  

Cuimhneachán Alsace-Moselle

Strasbourg
Suíomhanna gréasáin eile
0
99
bliana
2h
15-35

Parlamentarium Simone Veil

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa
1-100
24
Nuair nach mbíonn seisiún iomlánach ar siúl

Cuairteanna ar Sheomra Tionóil Strasbourg

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa
60'
20-75
24