Daudzvalodības diena 2020 tiešsaistē 

Spotlight
26-09-2020

Daudzvalodības diena 2020 tiešsaistē

Briselē
Luksemburgā

Ielūkojieties aiz priekškara un uzziniet, kā Eiropas Parlaments strādā 24 valodās.

16
99
gadi
6

Daudzvalodības diena 2020 tiešsaistē

Briselē
Luksemburgā
16
99
gadi
6

Daudzvalodība nodrošina visiem ES iedzīvotājiem iespējas sekot savu demokrātiski ievēlēto pārstāvju darbam jebkurā no Eiropas Savienības 24 oficiālajām valodām. Valodu un kultūru daudzveidība ir viena no Eiropas Savienības priekšrocībām, un tā ir iekļauta Eiropas Līgumos kā pamatvērtība. Daudzvalodības diena ir jūsu iespēja redzēt, kā tieši šī daudzveidība izpaužas.

Varat vērot Parlamenta darbu tiešsaistē, piedalīties virtuālos darbsemināros ar tulkiem un tulkotājiem, noskaidrot savas karjeras iespējas šajās profesijās un uzzināt, kāda loma Eiropas Savienības izveidē ir bijusi valodām.

Skatieties 2020. gada Daudzvalodības dienu tiešsaistē

Skatieties tiešraidi no plenārsēžu zāles — svarīgākās Eiropas Parlamenta telpas un Daudzvalodības dienas norises vietas. Parādīsim jums ieskatu tulku un tulkotāju dzīvē un darbā. Visām sēdēm būs nodrošināts mutiskais tulkojums angļu, franču, itāļu, poļu, spāņu un vācu valodā.

  Tematu saraksts
10:00 – 10:30 Vieta, kur Eiropas iedzīvotāju pārstāvji apspriežas 24 valodās
Iepazīstiet plenārsēžu zāli, kur notiek Eiropas Parlamenta svarīgākās debates un balsojumi 24 valodās.
10:30 – 11:15 Viena diena tulka un tulkotāja dzīvē
Iejūtieties to speciālistu lomā, kuri palīdz Parlamentam strādāt 24 valodās. Uzziniet, kā viņi gatavojas svarīgākajām debatēm.
11:15 – 12:00 Kā kļūt par tulku vai tulkotāju?
Uzziniet, kāda apmācība un kvalifikācija ir vajadzīga, lai kļūtu par rakstisko tulkotāju vai mutisko tulku, un kura no šīm profesijām būtu piemērota jums.
13:00 – 13:45 Tulkošanas prakse
Uzziniet, kas jādara tulkošanas praksē Eiropas Parlamentā, ko mēs sagaidām no praktikantiem, kā pieteikties uz praksi, un uzklausiet, ko par savu pieredzi saka bijušie praktikanti.
14:00 – 14:45 Eiropas Parlaments kā daudzvalodīga darbavieta
Tiešraides diskusija ar Eiropas Parlamenta darbiniekiem par valodu nozīmi viņu ikdienas darbā.
14:45 – 15:30 Profesijas, kas pastāvīgi attīstās 
Apskatiet, kā mainās tulku un tulkotāju darbs, kad tehnoloģiju attīstības rezultātā parādās gan jauni palīglīdzekļi, gan jauni pienākumi.
15:30 – 15:45 Valodu daudzveidība agrākos laikos – momentuzņēmumi no Eiropas vēstures nama krājumiem
Ar mūsu pastāvīgās ekspozīcijas eksponātu un stāstu palīdzību uzziniet, kāda ir bijusi valodu vēsture Eiropā un to, kā valodas ir ietekmējušas šo kontinentu.
15:45 – 16:30

Kas ir daudzvalodība?
Strādāt 24 valodās nav vienkārši. Kāpēc Eiropas Parlaments vispār strādā 24 valodās? Pievienojieties šai paneļdiskusijai, lai uzzinātu, kāpēc tas ir tik svarīgi, un kas ir vajadzīgs, lai daudzvalodība būtu iespējama.

Uzaicinātie runātāji: Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniece Nicola Beer, Briseles daudzvalodības ministrs Sven Gatz, Konferenču loģistikas un mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektore Agnieszka Walter-Drop, Rakstiskās tulkošanas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Valter Mavrič un Komunikācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Jaume Duch Guillot.
 

Darbsemināri tiešsaistē

Iepazīstiet tuvāk rakstisko un mutisko tulkošanu un uzdodiet jautājumus tulkotājiem un tulkiem interaktīvos darbsemināros. Tiešsaistes darbsemināros apskatīsim dažādos Eiropas Parlamenta valodu speciālistu darba aspektus — iepazīsimies gan ar kabīnēm, kur strādā tulki, gan ar rakstiskās tulkošanas praktikantu pieredzi. 

Tā kā darbsemināru dalībnieku skaits ir ierobežots, iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta. Pieteikumus izskata to iesniegšanas secībā. Pēc pieteikšanās jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu, kurā būs aprakstīts, kas jādara tālāk. Darbsemināru ilgums ir no 30 līdz 120 minūtēm. Tie notiek dažādās valodās.

Daudzvalodības diena Briselē

Eiropas Parlamenta telpās Briselē 26. septembrī pasākumus par godu daudzvalodībai rīkos arī Briseles reģions. Līdztekus citiem pasākumiem tiks uzsākta Briseles Daudzvalodības padomes darbība un rīkotas debates.

Papildu informācija

Praktiska informācija